Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Udvalgte kort
Geografi Lex
Opslagsværk med geografifaglige begreber
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med begreber i fysik-kemi
Biologi Lex
Opslagsværk med begreber i biologi
Søg i portalen

Teknologiens historie og udvikling


Der findes optegnelser helt tilbage fra oldtiden om maskiner, der kørte automatisk. Mennesker har altid været interesseret i at automatisere arbejdsgange for at lette deres arbejde. Heron af Alexandria lavede beskrivelser af mange forskellige emner lige fra landmålergeometri til pneumatik. Et eksempel på dette er Herons automatiske døråbner. 

Leonardo da Vinci var både kunstner, videnskabsmand og opfinder. Han tegnede en del skitser over nye opfindelser, men de færreste blev nogen sinde bygget. 

I slutningen 1600-tallet blev dampmaskinen opfundet. Det satte for alvor skub i den teknologiske udvikling. Der blev eksperimenteret med teknologien bag dampmaskinen, og i 1700-tallets England vandt den indpas på fabrikkerne rundt om i landet. Det blev nu muligt at sætte produktionen op uden at skulle skaffe mere arbejdskraft.

Mange af teknologiens første maskiner blev opfundet til underholdningsindustrien, men bredte sig senere til produktionsindustrien. Vaucansons opfindelser er eksempler på dette. Han startede med at bygge androider, der kunne fløjte, og ænder, der kunne svømme. Efter et stykke tid indså Vaucanson, at hans evner til at udvikle tekniske maskiner kunne bruges mere nyttigt, nemlig i industrien og ikke kun som legetøj. Han endte med at opfinde vævemaskiner og boremaskiner. 
Med disse maskiner blev tanken om robotter født. Tjekken Karel Capek skrev i 1921 et skuespil om en robot skabt i menneskets billede. Der blev derefter udviklet mange robotter til filmgenren, fx R2D2 fra Star Wars, eller de blev beskrevet i litteraturen, fx af science fiction-forfatteren Isaac Asimov, som i en af sine bøger ligefrem opstillede love for, hvordan robotter og mennesker skal leve sammen.

I 1943 bliver den første computer skabt. Det sætter skub i udviklingen af de tekniske hjælpemidler. Computeren har et lager, der gør, at computeren kan huske og styre en maskines forskellige funktioner. Maskinen kan derfor udføre en lang række af fx monotone bevægelser, der ellers ville slide på den medarbejder, som skulle udføre disse. Ved hjælp af transistoren og senere mikrochippen bliver det nu muligt at skabe egentlige robotter. Disse robotter kan nu reagere på deres omgivelser ved brug af sensorer. Udviklingen går derfor fra maskiner, der blot udfører et stykke mekanisk arbejde, til robotter, som med sensorer og motorer kan interagere med deres omverden.

Forskellen på et mekanisk værktøj og en robot er, at robotten kan reagere på indtryk fra dens omgivelser og reagere på dem. En malerobot kan selv holde øje med, hvor den har malet. Dette kan et stykke mekanisk værktøj ikke.

I dag er teknologien udbredt indenfor mange forskellige grene og er blevet en integreret del af vores hverdag, i industrien og indenfor forskning. I de næste forløb vil du lære mere om robotter, elektronik, brug af teknologi i sundhedsvæsnet, bioteknologi samt 3D-print.

Til toppen